Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

16 maj 2019

Niels Johansen vinder sag i Østre Landsret

Den 12. april 2019 afsagde Østre Landsret dom i en sag om erstatning for et trafikuheld.

Skadelidte, der var repræsenteret af advokat Niels L. Johansen, fik medhold i et krav om erstatning, der med renter og omkostninger kan opgøres til 3,4 mio. kr.

Sagen drejede sig om en såkaldt lavenergikollision, dvs. et sammenstød ved lav hastighed. Skadelidte fik med det samme symptomer på et piskesmæld, og kontaktede derfor først kiropraktor og efterfølgende lægen. Under hele forløbet blev skaden af de behandlende læger karakteriseret som en skade efter piskesmæld (whiplash).

Forsikringsselskabet mente ikke, at der var påvist årsagssammenhæng mellem uheldet og skaderne, men fik ikke medhold heri, idet landsretten lagde vægt på de lægelige oplysninger.

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til advokat Niels L. Johansen.