Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
17 november 2022

Ny afgørelse om erstatningsansvar ved gokartuheld

Retten i Nykøbing Falster har ved en dom afsagt den 3. november 2022, taget stilling til erstatningsansvaret i en sag om et uheld med en gokart.

Uheldet skete, da skadelidte var med familien på besøg på et gokartcenter. Under kørslen gik der hul på bremseslangen og skadelidte forulykkede.

Sagen omhandlede dermed både bevisbyrden og beviskravet i forhold til ansvaret for ulykken.

Gokartcenteret havde bevisbyrden

Retten lagde ved vurderingen af fordelingen af bevisbyrden vægt på, at der efter uheldet blev konstateret slid på to andre gokarts bremseslanger, der nødvendiggjorde udskiftning.

Gokartcenteret havde derfor bevisbyrden for, at den gokart som skadelidte kørte i, var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand på uheldstidspunktet.

Sagens omstændigheder gjorde dermed, at det ikke var skadelidte, der skulle bevise, at gokarten ikke var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand under kørslen, men at det derimod var gokartcenteret, der blev pålagt at bevise, at gokarten var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Bevisbyrden var ikke løftet

Denne bevisbyrde var ikke løftet, idet Retten fandt, at gokartcenteret ikke havde godtgjort, at gokarten var i sikkerhedsmæssig forsvarlig forstand under skadelidtes kørsel.

Retten lagde vægt på, at ingen af de ansatte konkret kunne erindre, at de havde foretaget tjek af gokarten om morgenen på uheldsdagen, og da det blev forklaret, at det efterfølgende blev konstateret, at hullet på bremseslangen skyldtes slitagen.

Desuden lagde Retten også vægt på, at et vidne fra Teknologisk forklarede, at eftersyn af bremsesystemet på gokarterne burde ske en gang om måneden og ikke kun som sket, en gang om året.

På baggrund af det anførte blev gokartcentret tilpligtet at anerkende erstatningsansvaret.

Sagen er ført af advokat Niels L. Johansen med hjælp fra advokatfuldmægtig Sine Kulmback, som henvendelse kan ske til.