Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
25 maj 2023

Ny bygge-og boligaftale

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har den 15. maj 2023 indgået en ny bygge- og boligaftale som på flere punkter indeholder ændringer fra de hidtil gældende regler.

Sigtet med aftalen og ændringerne har bl.a. været at øge tilgængeligheden i nybyggede boliger, dispensere midlertidige studieboliger fra reglerne og sikre personer med handicap en fortrinsret til midlertidige studieboliger i stueetagen.

Aftalen indeholder følgende indsatser:

  • Krav om niveaufri adgang for én indgang til nybyggede fritliggende enfamilieshuse
  • Undtagelse af midlertidige studieboliger fra krav om etablering af elevator
  • Indførelse af principper for fordeling af midlertidige studieboliger
  • Præcisering af mulighed for at nettoprisindeksere omkostningsbestemte huslejer
  • Stramning af reglerne for, hvornår lejelovgivningens tilbudspligt udløses
  • Analyse af hjælp til lejere gennem beboerrepræsentation og styrkelse af huslejenævn
  • Fortsættelse af arbejdet med ny andelsboligform

Særligt for så vidt angår tilbudspligten gennemføres en ændring af lejeloven, som sikrer, at der udløses en tilbudspligt, når der afstås en majoritet af stemmer i selskabet, uanset at ingen de enkelte erhververe opnår majoritet af stemmerne i selskabet.

Efter de hidtil gældende regler var der ikke tilbudspligt i tilfælde, hvor ingen af erhververne opnåede majoritet i de selskaber, der ejede ejendommene. Dette var blevet bekræftet af Højesteret i 2020 i forbindelse med sagen om Carlsbergfondets salg af kapitalandele i flere ejendomsanpartsselskaber. I sagen fandt Højesteret således, at der ikke var tilbudspligt i tilfælde, hvor ingen af erhververne opnåede majoritet i de selskaber, der ejede ejendommene.

Der er også i aftalen lagt op til at gennemføre en mindre bureaukratisk, omkostningstung og smidig proces omkring gennemførelsen af tilbudspligten sammenlignet med den nuværende proces, som oftest er meget ressourcekrævende fra udlejers side og i øvrigt kan skabe usikkerhed på både lejer- og udlejerside.