Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
09 november 2023

Ny kendelse fra Højesteret slår fast, at dødslejegaver skal medregnes ved opgørelse af boafgift

Højesteret har i en kendelse af 20. oktober 2023 slået fast, at gaver givet kort før et
dødsfald skal medregnes ved opgørelse af boafgiften og således ikke er afgiftsfrie.

 

Sagens baggrund

Sagen vedrørte en 77-årig mand, som i en periode i juli 2021 var indlagt på hospitalet på grund af
lungebetændelse. Her blev det konstateret, at han var i en meget kritisk tilstand. Alligevel blev han i slutningen af juli efter eget ønske udskrevet til et plejehjem.

Den 2. august 2021 fik manden besøg af sin søn, og det blev her aftalt, at manden som gaver skulle give samlet 460.200 kr. til sine børnebørn og svigerbørn. Gaverne svarede til de beløb, der maksimalt kunne gives afgiftsfrit til børn og svigerbørn. To dage efter, den 7. august 2021, afgik manden ved døden.

Under behandlingen af dødsboet afgjorde skifteretten, at de overførte gavebeløb på i alt 460.200 kr. skulle anses for dødslejegaver, og at gavebeløbene derfor skulle indgå ved opgørelsen af den boafgift, som skulle betales. Skifterettens kendelse blev anket til landsretten, som stadfæstede afgørelsen.

 

Højesterets kendelse af 20. oktober 2023

Sagen endte med at blive indbragt for Højesteret.

Højesteret udtalte ligesom skifteretten og landsretten, at dødslejegaver skal medregnes ved opgørelsen af de værdier, som en afdød person efterlader sig.

Herefter skulle Højesteret vurdere, om der konkret var tale om dødslejegaver i arvelovens forstand, herunder om mandens død måtte anses for nært forestående på det tidspunkt, hvor gaverne blev givet, og om manden var klar over dette.

Højesteret lagde i den forbindelse vægt på, at der lægefagligt set var stor sandsynlighed for, at manden afgik ved døden inden for den nærmeste fremtid, da gaverne blev givet. Højesteret fandt, at manden også selv havde indset, at han ikke havde lang tid tilbage at leve i, da gavebeløbene blev overført og lagde i den forbindelse også vægt på størrelse af gavebeløbene, der udgjorde knap halvdelen af mandens formue.

Højesteret anså på denne baggrund gaverne for at være dødslejegaver som beskrevet i Arveloven, og at værdien af gaverne skulle som følge heraf medregnes ved opgørelsen af de værdier, som manden efterlod sig og dermed også indgå i det beløb, som boafgiften skulle beregnes ud fra.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse.

 

Codex Advokaters bemærkninger til kendelsen:

Hvis man ønsker at glæde et eller flere familiemedlemmer i den nærmeste familie med en afgiftsfri pengegave op til beløbsgrænserne og i henhold til reglerne herfor, bør man så vidt det er muligt gøre dette, mens ens helbred stadig er godt. Hvis man venter med at give en pengegave til døden er nært forestående, så risikerer man, at en sådan gave ikke længere kan gives afgiftsfrit.