Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

17 december 2020

Ny lagerbeskatning af ejendomme – hvordan er dit selskab stillet?

Fra 2022 kan borgere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv få ret til at trække sig tidligere tilbage – den såkaldte ”Arne-pension”. Denne aftale får en betydelig indflydelse på ejendomsbranchen, idet aftalen blandt andet skal finansieres af en ny lagerskat på ejendomme. Målet er, at beskatningen af ejendomsselskabernes ejendomsavancer fremrykkes – og det skal ske løbende. Den nye lagerbeskatning af ejendomme vil gælde med fremadrettet virkning fra 2023. Men hvad vil dette få af betydning, og hvilke selskaber er omfattet af denne nye regel?

Betydning af lagerbeskatning

Den nye aftale om lagerbeskatning betyder, at selskaber skal beskattes hvert år, uanset om ejendommen er solgt eller ej. Dette er en markant ændring fra beskatningen på nuværende tidspunkt, hvor ejendommen først beskattes, når den er solgt, og man har et egentligt overblik over, hvor meget ejendommen er steget eller faldet i værdi (realiseringsprincippet). For at kunne foretage den nye form for lagebeskatning, er det en forudsætning, at selskaberne hvert år foretager en værdiansættelse. Denne værdiansættelse skal danne grundlag for beskatningen. Værdiansættelsen foretages af selskaberne selv, men det er en mulighed, at selskaberne søger hjælp fra eksterne valuarer, dvs. en ejendomsmægler med en særlig uddannelse i at bedømme værdien af fast ejendom. Endvidere skal værdiansættelsen være forsynet med en påtegning fra en godkendt revisor.

Hvilke selskaber er omfattet af aftalen?

Af aftaleteksten fremgår det, at den nye lagerbeskatning skal gælde for selskaber, der er omfattet af den almindelige selskabsbeskatning på 22% af indkomsten. Endvidere vil aftalen gælde både for bolig- og erhvervsejendomme, som udlejes. Da aftalen stadig er så ny, er det endnu ikke helt tydeligt, hvilke selskaber der præcist er omfattet eller, hvordan eventuelle fradrag vil blive udregnet. Det er dog klart, at personligt drevne selskaber ikke vil være omfattet af den nye lagerbeskatning. Samtidig ser det ud til, at bolig- og erhvervsejendomme, som et selskab i overvejende grad anvender i egen drift, vil være undtaget fra aftalen. Endvidere vil mindre ejendomsporteføljer som udgangspunkt være undtaget fra reglerne om lagerbeskatning. Beløbsgrænsen for mindre ejendomsporteføljer er fastsat til ejendomsværdi på 100 mio. kr. opgjort på koncernbasis.