Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

26 august 2021

Ny lov om retsafgifter i civile sager

Per 1. oktober 2021 træder nye regler om retsafgifter i civile sager i kraft. Formålet er overordnet en forenkling af reglerne om retsafgifter.

Reglerne i dag

I dag er reglerne sådan, at der skal betales 2 afgifter igennem en civil retssag. Først en retsafgift der betales ved sagens anlæg og derefter en berammelsesafgift, der betales forud for sagens hovedforhandling. I dag er begge afgifter fastsat ud fra den samme procent-baserede formel.

Reglerne fra 1. oktober 2021

De nye regler ændrer dette system på den måde, at den procent-baserede udregning af afgifterne afløses af faste takster, og således at retsafgiften der betales ved sagens indledning, og berammelsesafgiften der betales umiddelbart inden hovedforhandlingen, skilles ad og opgøres forskelligt.

I sager med en sagsgenstand på under 100.000 kr. eller i sager der ikke umiddelbart har en værdi, bliver retsafgiften 750 kr. og for sager med en sagsgenstand på mere end 100.000 kr., bliver det en fast takst på 1.500 kr.

Hovedvægten af betalingen udskydes med de nye regler til berammelsesafgiften. Denne afgift betales stadig umiddelbart inden hovedforhandlingen, og den fastsættes nu ud fra faste takster i nedenstående tabel:

Sagens værdi (sagsgenstanden) Berammelsesafgift
100.001 – 250.000 kr. 3.000 kr.
250.001 – 500.000 kr. 8.000 kr.
500.001 – 1.000.000 kr. 14.000 kr.
1.000.001 – 2.000.000 kr. 35.000 kr.
2.000.001 – 3.000.000 kr. 60.000 kr.
3.000.001 – 4.000.000 kr. 85.000 kr.
4.000.001 – 5.000.000 kr. 110.000 kr.
5.000.001 – 6.000.000 kr. 135.000 kr.
Over 6.000.000 kr. 160.000 kr.

I de sager, hvor retsafgiften for sagens anlæg kun er 750 kr., skal der ikke betales berammelsesafgift.

Hvis sagen forliges inden 2 uger inden hovedforhandlingen, bortfalder pligten til at betale berammelsesafgiften, og den kan tilbagebetales, hvis der allerede er sket betaling. Dette tilgodeser de sager der forliges inden hovedforhandlingen, som dermed bliver markant billigere efter de nye regler.

Overordnet set er der tale om en lille stigning i afgifterne set over alle sager, men det bliver billigere at anlægge retssager, og det bliver billigere endnu, når sagerne forliges.

De nye regler finder kun anvendelse for sager, hvor afgiftspligten indtræder efter 1. oktober 2021. Allerede verserende sager fortsætter derfor efter de gamle regler.