Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

18 august 2022

Ny lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Lige siden EU i april 2019 vedtog det såkaldte tilgængelighedsdirektiv har der været arbejdet på den danske implementeringslov. Direktivet har til formål at skabe et mere inklusivt samfund for personer med handicap, og for at opnå dette fastsættes en række omfattende regler for, hvordan produkter og tjenester skal indrettes.

Produkter i direktivets forstand omfatter blandt andet computere, tablets og smartphones. Tjenester i direktivets forstand inkluderer blandt andet hjemmesider til e-handel, e-bøger og elektroniske kommunikationstjenester.

Den 17. maj 2022 blev forslag til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester vedtaget af Folketinget. Af lovforslagets bemærkninger fremgår, at selve implementeringen af loven forventer at påføre dansk erhvervsliv en regning på 4,5-6 mia., og derefter løbende omkostninger for 361-389 mio. kr. årligt.

Loven finder anvendelse på produkter og tjenesteydelser, der bringes i omsætning eller leveres fra den 28. juni 2025. Derudover er der en række særlige overgangsregler, særligt for ting der er leveret inden denne dato.

Kravene for de omhandlede produkter og tjenester er blevet udvidet, f.eks. skal de omfattede tjenester i fremtiden kunne tilbyde:

  • tekst til tale-teknologi
  • mere end én sensorisk kanal gennem alternativer til syn, tale, hørelse og taktile elementer
  • en passende kontrast, samt taster og kontakter, der kan lokaliseres ved berøring, såfremt taster og kontakter er tilgængelige
  • et alternativ til farver, hvis et produkt, når det anvendes farver til at formidle oplysninger, markerer en handling, kræver en reaktion eller angiver elementer

 Codex Advokaters bemærkning

Tech-industrien bliver i disse år underlagt mere og mere regulering, og ovenstående skal blot ses som et af mange initiativer.

I første omgang skal Tech-virksomhederne have en periode til at sætte sig ind i reglerne, men derefter vil mange virksomheder, som har en app eller en e-handel hjemmeside, også aktivt blive nødt til at forholde sig til, om de lever op til de nye regler. Herunder stiller loven også i nogle tilfælde krav til dokumentation.

Om et par år vil de fleste nok også indirekte støde på loven som forbruger, f.eks. når der købes en togbillet. Der er derfor utvivlsomt tale om en lov, som kommer til at påvirke mange fremover.

Se loven her:

Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester