Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

03 januar 2019

Ny varemærkelov – hvilke ændringer skal du være opmærksom på?

Den nye varemærkelov trådte i kraft den 1. januar 2019. Generelt bliver reglerne enklere og mere overskuelige.

Ændringerne omfatter også lov om fællesmærker. Ændringerne i loven er en implementering af EU- direktivet om varemærker.

Hos Codex Advokater vurderer vi, at lovændringen vil få konsekvenser for selskaber, som ønsker at beskytte deres nye og eksisterende varemærker fremover. Tag en uforpligtende snak med en af vores specialister om dine konkrete forhold.

Kravet om grafisk gengivelse fjernes

Hidtil har det været et krav for registrering af et varemærke, at dette kunne gengives grafisk. Denne regel ændres nu, så der fremover vil være krav om, at varemærker kan gengives ”i varemærkeregistret på en måde, der gør det muligt for kompetence myndigheder og offentligheden at fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes”.

Dette åbner i praksis op for nemmere registrering af specielle varemærker, såsom lyd-, smags-, duft-, eller bevægelsesmærker. Ændringen kan derfor betyde, at vi vil se flere registreringer af disse typer varemærker fremover.

Ny ansøgningsproces

Den nye varemærkelov medfører flere ændringer i ansøgningsprocessen. Den nye proces nærmer sig dermed processen i EU-systemet.

Der indføres bl.a. en ”fast track”-ansøgning på linje med den, der eksisterer i EU-systemet, og som giver mulighed for enklere og hurtigere ansøgninger om registreringer, der dog baserer sig på visse forud-godkendte termer for vare- og tjenesteydelesesfortegnelser.

En anden ændring er, at varemærker nu først bliver registeret, når indsigelsesperioden er udløbet. Registrering sker således først til sidst i proceduren.

Derudover implementeres nye regler for gebyrer. Reglerne ændres, således at der ikke længere er et grundgebyr for tre klasser med tillægsgebyr for flere klasser, men således at der i stedet anvendes et grundgebyr på 2.000 kr. for en klasse, med et gebyr på 200 kr. for den første yderligere klasse, og derefter er gebyret 600 kr. pr. klasse. Formålet er at mindske antallet af unødvendigt brede registreringer.

Fortsat mulighed for stiftelse ved ibrugtagning

Efter de nugældende regler i Danmark kan varemærker stiftes ved ibrugtagning i stedet for registrering. Denne mulighed bevares, på trods af at dette ikke er i tråd med EU-systemet. Samtidig præciseres det i den nye lov, at der kan stiftes et varemærke ved ibrugtagning, når ”brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter”.

Fornyelse af eksisterende varemærkeregistrering

Den nye lov ændrer tidspunktet for fornyelse af registreringen til 10 år efter ansøgningsdatoen for varemærkeregistreringen, fremfor 10 år efter registreringen blev endelig.

Er du i tvivl om, hvornår dit varemærke senest skal fornyes, så foretager Codex Advokater gerne denne vurdering for dig, samt hjælper med fornyelsen.

Andre ændringer

Herudover kommer der ændringer på en række andre områder. Dette omfatter blandt andet inddelingen af mærketyper, som bliver udvidet med flere typer.

Der indføres også nye bestemmelser, som øger rettighedshaveres mulighed for at forhindre tredjemænd i at bringe krænkende varer ind i Danmark med et erhvervsmæssigt formål.

Den nye varemærkelov ophæver også fællesmærkeloven, som i stedet inkorporeres i den nye lov. Dette har til formål gøre lovgrundlaget for varemærkeregistrering enklere og mere overskueligt.