Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
16 juni 2022

Nye regler for hjemmearbejde ved skærmarbejde

En arbejdsgiver skal ved den ansattes hjemmearbejde være opmærksom på arbejdsmiljølovgivningen, idet dette regelsæt også gælder ved hjemmearbejde. Reglerne omfatter bl.a. krav til indretning af arbejdspladsen, herunder krav til skrivebord, stol, skærm mv.

De nye tilpassede arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde ved skærmarbejde trådte i kraft den 30. april 2022. De nye regler skal tage højde for, at flere ansatte arbejder hjemmefra.

Regelændringen i forhold til de tidligere regler

Efter de tidligere regler gjaldt kravene til indretning af hjemmearbejdspladsen ved skærmarbejde, hvis den ansatte enten arbejdede fra hjemmet i hele arbejdstiden, hjemmearbejde foregik regelmæssigt eller hvor arbejdstiden i hjemmet svarede til ca. 1 arbejdsdag inden for en normal arbejdsuge.

De nye regler ændrer på, hvornår kravene til indretning af hjemmearbejdspladsen ved skærmarbejde gælder. Efter de nye regler gælder kravene til indretning af arbejdspladsen først, når den ansatte arbejder hjemme regelmæssigt. Med regelmæssigt forstås, at den ansatte har mere end to hjemmearbejdsdage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

Når reglerne finder anvendelse, skal arbejdsgiver sikre sig, at den ansatte har det fornødne inventar og udstyr fx skærm, tastatur og mus til rådighed. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at den ansatte har en stol, der skal kunne indstilles i højde og sædehældning samt et bord, der muliggør hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Opsamlingsregel for ansatte med forskellige arbejdssteder

De nye regler for hjemmearbejde ved skærmarbejde har tillige taget højde for ansatte, der f.eks. arbejder hjemmefra, på kontoret og et skiftende arbejdssted. For de ansatte, der f.eks. arbejder to dage på kontoret, en dag hjemmefra og to dage på et skiftende arbejdssted, gælder det, at hjemmearbejdspladsen skal opfylde kravene til skærmarbejde. Det gælder dog ikke, såfremt skærmarbejdspladsen på kontoret eller det skiftende arbejdssted opfylder de særlige krav.

Kan den ansatte arbejde hjemmefra?

Det bemærkes, at arbejdsmiljølovgivningen ikke regulerer, om den ansatte kan eller skal arbejde hjemme eller omfanget heraf. Det vil ofte fremgå af f.eks. arbejdsgivers retningslinjer for hjemmearbejde mv.