Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

18 februar 2021

Nye regler om udskiftning og nedlæggelse af gamle brændeovne ved ejerskifte

Lige knap en fjerdedel af alle danske hjem har brændeovn. Faktisk er Danmark det land i verden, som har flest brændeovne pr. indbygger. Dette kan dog ændre sig i løbet af 2021.

Folketinget har nemlig vedtaget en lovændring til miljøbeskyttelsesloven, hvorefter brændeovne produceret inden 2003 enten skal udskiftes eller nedlægges, når en ejendom skifter ejer. Lovændringen finder således kun anvendelse i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. Lovændringen træder i kraft den 1. april 2021.

Formålet med den nye lov er at sikre en forbedret luftkvalitet og en begrænsning af den partikelforurening, som brændeovne udleder. I 2003 kom der endvidere en ny europæisk standard, hvorefter kravene til partikeludledning blev skærpet. Den nye lov skal derfor sørge for at få flere nye brændeovne ind i de danske hjem, idet nyere brændeovne udleder væsentligt færre partikler end brændeovne fra før 2003. En række ovne er dog undtaget fra den nye lov, herunder bl.a. kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne og åbne pejse.

Ifølge lovændringen vil danske boligkøbere for eftertiden være forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn i hjemmet. Hvis der er installeret en gammel brændeovn med et produktionsår fra før 2003, skal man enten nedlægge den eller erstatte den med en nyere. Dette skal senest være effektueret 12 måneder efter, at skødet er blevet tinglyst. Det er køberen, som skal dække omkostningerne ved effektueringen.

Der kan i sidste ende pålægges ugentlige eller månedlige tvangsbøder til den køber, der undlader at foretage indberetning eller fremsende oplysninger om udskiftning eller nedlæggelse af en brændeovn.

Hvordan finder man så alderen på sin brændeovn?

Det er ikke sikkert, at man stadig har en kvittering fra den gang, hvor man købte brændeovnen, hvorfor det kan være svært at fastlægge, om brændeovnen er fra før 2003 eller ej. Hvis dette er tilfældet, skal boligejeren indhente en erklæring fra en skorstensfejer, som derefter skal fremsendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation. Herefter vil Miljøstyrelsen tage stilling til, om brændeovnen er omfattet af ordningen eller ej.

Miljøstyrelsen antager, at omkring 260.000 brændeovne i Danmark er produceret før 2003.