Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

04 april 2019

Nyt lovforslag giver nystartede virksomheder bedre mulighed for at tildele medarbejderaktier

Folketinget har med en ændring af ligningsloven forbedret mulighederne for, at navnlig nystartede virksomheder kan give aktier til sine medarbejdere som en del af deres løn. Det vil gøre det nemmere at fastholde og tiltrække medarbejdere.

Fordelene ved at give aktier til sine medarbejdere

Lovændringen muliggør, at nyere og mindre virksomheder får den fordel, at de kan give flere aktier til deres ansatte end mere etablerede og større virksomheder kan. Hermed er det muligt for nyere og mindre virksomheder – de såkaldte start ups – at kunne konkurrere om stærke faglige medarbejdere med de større og mere etablerede virksomheder, da start up virksomhederne kan give medarbejderne aktier som et attraktivt lønvilkår. Yderligere får virksomhederne mulighed for at forbedre deres likviditet i opstartsårene, da en mindre del af likviditeten skal udbetales som løn.

Fordelene for den enkelte medarbejder

Hvis reglerne om medarbejderaktier anvendes, så vil der også være fordele for den enkelte medarbejder. Først og fremmest vil aktielønnen ikke blive medregnet i medarbejderens lønindkomst. Derudover vil beskatningen blive udskudt til det tidspunkt, hvor aktierne afstås.

Betingelser for at give aktier til sine medarbejdere

I forvejen kan en virksomhed give en medarbejder op til 10 procent af sin løn som aktier. Hvis ordningen tilbydes på lige vilkår til mindst 80 procent af medarbejderne, så øges grænsen til 20 procent.

Med de nye regler vil en medarbejder i en virksomhed omfattet af reglerne kunne modtage op til 50 procent af sin løn som aktier. For at en virksomhed er omfattet af reglerne, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Virksomheden må ikke have haft mere end 50 ansatte i de seneste to opgjorte årsregnskaber.
  • Virksomheden må ikke i et af de seneste to opgjorte årsregnskaber have haft en nettoomsætning, der overstiger 15 mio. kr eller en balancesum, der overstiger 15 mio. kr.
  • Virksomheden må maksimalt have været aktiv på et marked i 5 år.
  • Virksomheden skal drive reel erhvervsmæssig virksomhed.
  • Virksomheden må ikke være kriseramt. Kriseramt er defineret i EU-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder.

Det vides ikke, hvornår de nye regler træder i kraft.