Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

21 januar 2021

Nyt om digitale generalforsamlinger og omregistrering af iværksætterselskaber

Lovforslag vedtaget

Folketinget vedtog den 17. december 2020 et lovforslag, som både forlænger muligheden for afholdelse af digitale generalforsamlinger samt giver ny mulighed og længere tid til omregistrering af iværksætterselskaber.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2021.

Digitale generalforsamlinger

Som følge af COVID-19 blev det i april 2020 gjort muligt for virksomheder at afholde generalforsamlinger digitalt, selvom virksomhedens vedtægter krævede fysisk fremmøde ved afholdelse af generalforsamling.

Muligheden blev indsat, fordi det på grund af restriktionerne kan være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde vedtægterne og afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde.

Med vedtagelsen af lovforslaget er muligheden for afholdelse af digitale generalforsamlinger forlænget, fordi erhvervsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde er forlænget indtil 31. december 2021.

Omregistrering af iværksætterselskaber

I april 2019 blev det besluttet at afskaffe muligheden for fremadrettet at stifte iværksætterselskaber. Folketinget besluttede samtidig, at iværksætterselskaber skulle være omregistreret senest i april 2021.

Det netop vedtagne lovforslag ændrer både i muligheden for omregistrering samt fristen herfor.

Fristen for omregistrering forlænges til den 15. oktober 2021.

Desuden indføres en ny mulighed, således at iværksætterselskaber kan omregistreres til anpartsselskaber ved at indbetale differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til selskabskapitalen på 40.000 kr. for anpartsselskaber i stedet for at skulle opfylde kravet om en samlet positiv egenkapital på 40.000 kr.