Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
28 september 2023

Oprettelse af whistleblowerordning – snart sidste udkald (Implementering af lov om beskyttelse af whistleblowere)

Virksomheder med over 250 ansatte skal allerede på nuværende tidspunkt have oprettet en whistleblowerordning. Har jeres virksomhed derimod mellem 50-249 ansatte, skal jeres virksomhed oprette en whistleblowerordning senest den 17. december 2023. Med andre ord nærmer en stor mængde virksomheder i Danmark sig med hastige skridt deadline for at etablere en whistleblowerordning.

Whistleblowerordninger

En whistleblowerordning skal skabe en velfungerende indberetningskanal, hvor medarbejderne anonymt og sikkert kan foretage indberetninger angående alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Det er en konkret vurdering, hvad der er omfattet af ”alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold”, men blandt andet overtrædelser af tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og beskikkelse vil som udgangspunkt være omfattet.

Formålet med lov om beskyttelse af whistleblowere er at sikre, at medarbejdere på en virksomhed har adgang til et system, hvor de effektivt og trygt kan foretage indberetning af uhensigtsmæssige forhold, der ellers måske ville blive i det skjulte.

Beskyttelsen af whistleblowere kommer blandt andet til udtryk ved, at en whistleblower ifølge loven ikke anses for at have tilsidesat sin lovbestemte tavshedspligt og ikke må ifalde nogen form for ansvar, såfremt whistlebloweren havde en rimelig grund til at antage, at indberetningen var nødvendig for at afsløre alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Hvis jeres virksomhed allerede har en eksisterende whistleblowerordning, skal I sikre jer, at den lever op til de krav, der følger af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Hvem skal modtage indberetningen?

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere skal det være en ”upartisk undersøger”, der modtager indberetninger fra eventuelle whistleblowere samt har kontakten med whistlebloweren. Dette kan f.eks. være jeres HR-afdeling eller en ekstern aktør som Codex Advokater. Modtageren har tavshedspligt og skal i forhold til indberetninger fra whistleblowere være uafhængig af den daglige ledelse, således at der bliver truffet en selvstændig beslutning om opfølgning og eventuelt undersøgelser af forholdet.