Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Persondatapolitik

I det følgende kan du læse Codex Advokaters politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Codex Advokaters hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester, din virksomhed etablerer et klientforhold hos os, eller det sker i led af vores udøvelse af advokaterhvervet.

Indsamling af oplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Codex Advokaters hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til. Disse oplysninger afgiver du, når du bruger vores hjemmeside, du tilmelder dig en af vores arrangementer, din virksomhed etablerer et klientforhold hos os, eller det sker i led af vores udøvelse af advokaterhvervet.

Nedenfor kan du læse flere informationer om, hvornår og hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger.

Hjemmeside

Klientrelationer

Juridisk rådgivning

Dine rettigheder som registreret
Som registreret har du som udgangspunkt en række rettigheder. Disse indebærer, at du har ret til at anmode Codex Advokater om indsigt i hvilke personoplysninger der bliver behandlet om dig. Herudover har du ret til at anmode om at få berigtiget eller slettet dine personoplysninger, som efter din mening er ukorrekte, forældede mv. Du kan også fremsætte indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger. Der er dog visse af disse rettigheder, der kræver, at særlige betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Du kan dog være begrænset i at udøve dine rettigheder i overensstemmelse med de gældende regler. Dette kan være pga. hensynet til afgørende private interesser, hvori det vurderes, at de overstiger hensynet til din udøvelse.

Tilfælde hvor Codex Advokater ikke har en oplysningspligt
Som registreret har du en ret til at blive informeret om Codex Advokaters behandling af dine personoplysninger. Dog er Codex Advokaters advokater underlagt tavshedspligt både efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler. Dette gør, at Codex Advokater kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

Der kan dog også være hensyn til afgørende private interesser eller hensyn til afgørende offentlige interesser, der kan medføre, at Codex Advokater undlader at iagttage oplysningspligten over for dig. Disse kan undlades, hvis det vurderes, at de overstiger hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne.

Codex Advokater kan dog også undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne. Vi kan også undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis det er umuligt, hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller det vil hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

Kontakt Codex Advokater
Du kan få nærmere oplysninger, herunder om dine rettigheder til at få rettet og slettet oplysninger m.v., ved at rette henvendelse til Codex Advokater på infor@codexlaw.dk.

Kontakt Datatilsynet
Klager over behandling af personoplysninger kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 3319 3200, df@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed i Danmark, som fører tilsyn med databeskyttelse.

Brug af Cookies
På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre, at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.