Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

11 juli 2019

Skærpelse af reglerne om registrering af reelle ejere

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indfører nye supplerende regler om selskabers, fondes og foreningers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. De vigtigste ændringer fra lovforslaget bliver gennemgået nedenfor.

Supplerende regler om afgivelse af oplysninger om reelle ejere

De nye regler supplerer de nuværende regler om reelle ejere. Ifølge de nye regler skal enhver der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer selskabet, forsyne selskabet med oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendig for selskabets identifikation af reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Dette gælder dog kun, hvis selskabet har anmodet om oplysningerne.

Oplysningerne om reelle ejere skal være opdateret

Selskaber har en pligt til at sikre, at selskabets oplysninger om deres reelle ejere er nøjagtige og aktuelle. Tidligere afhang det af selskabets, fondens eller foreningens konkrete forhold, hvor tit disse oplysninger skulle opdateres.

De nye regler indfører en ny bestemmelse i selskabsloven, hvorefter selskabet mindst en gang årligt har pligt til at undersøge, om der er ændringer til de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejer. Hermed kan konkrete forhold i et selskab medføre, at selskabet har pligt til at lave mere end en årlig undersøgelse. Dette kunne f.eks. være i et selskab, hvori der er en større og skiftende kreds af kapitalejere.

Resultatet af denne årlige undersøgelse bliver fremlagt på det møde, hvor selskabets ledelsesorgan godkender årsrapporten.

Udvidet tvangsopløsningsmuligheder

Yderligere bliver der med de nye regler indført en udvidet tvangsopløsningsmulighed, da et selskab kan sendes til tvangsopløsning, hvis selskabet:

  • ikke har registreret oplysninger om selskabets reelle ejere.
  • har foretaget mangelfuld registrering af de reelle ejere.
  • ikke har opbevaret dokumentation for oplysningerne om selskabets reelle ejere.
  • har opbevaret mangelfuld dokumentation i henhold til oplysningerne om selskabets reelle ejere.

Det fremgår dog af bemærkningerne til loven, at tvangsopløsning af et selskab er den sidste udvej. Derfor vil Erhvervsstyrelsen rette henvendelse til selskabet først med henblik på at få rettet den mangelfulde registrering, før selskabet bliver sendt til tvangsopløsning.

De nye regler træder i kraft d. 10. januar 2020.