Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
30 marts 2023

Tørkeskadeordning

Den 1. juli 2022 trådte tørkeskadeordning i kraft. Ordningen tildeler erstatning for væsentlige skader på bygninger, hvor skaderne er forårsaget af tørke.

Baggrunden for ordningen

Tørkeskadeordningen er baseret på et behov for dækning af skader på bygninger forårsaget ved tørke, som ikke er dækket af forsikringen.

I sommeren 2018 var Danmark ramt af ekstrem tørke, hvilket havde store konsekvenser for mange husejere, idet tørken skabte revner og sætningsskader på bygninger.

På daværende tidspunkt var der ikke meget hjælp at hente, idet størstedelen af anmeldelserne til forsikringsselskaber vedrørende sådanne tørkeskader blev afvist, da denne type skader i mange tilfælde ikke var omfattede af forsikringen.

Derfor blev det besluttet, at det var nødvendigt at oprette en tørkeskadeordning på samme måde som den allerede eksisterende ordning vedrørende stormflod og oversvømmelse.

Tørkeskadeordningen er ligesom ordningerne vedrørende stormflod og oversvømmelse indeholdt i lov om visse naturskader.

Hvad dækker tørkeskadeordningen?

Tørkeskadeordningen dækker skader, der er forårsaget af tørke, og hvor der er tale om væsentlige skader.

Der skal således være tale om skader, der har betydning for ejendommens konstruktionsmæssige bæreevne eller stabilitet. Det betyder, at blandt andet kosmetiske revner og mindre revner indvendigt i bygningen ikke er omfattet af ordningen.

Desuden er følgende skader ikke omfattet af ordningen

  • Revner, som skyldes konstruktionsfejl
  • Skader, som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder eller åbninger
  • Skævheder i gulv, der ikke giver fare for bygningens bæreevne
  • Sætningsskader på kloak, herunder brud på vandstik og kloakledninger

I øvrigt dækker ordningen ikke, hvis det er muligt på almindelige vilkår at tegne en forsikring mod tørkeskader, eller hvis skaden dækkes af en anden forsikring.

Hvordan anmeldes en tørkeskade?

Hvis man som husejer får en skade, og man har mistanke om, at skaden kan være forårsaget af tørke, skal man som udgangspunkt anmelde skaden senest 2 måneder efter skadens indtræden.

Skaden skal anmeldes til forsikringsselskabet, hvor man som husejer er brandforsikret.

Dernæst skal skaden, såfremt den ikke er omfattet af forsikringen, anmeldes elektronisk til Naturskaderådet via Stormbasen.dk.

Når skaden er blevet anmeldt, vil behandlingen af skadesanmeldelsen blive igangsat, hvilket omfatter en besigtigelse af bygningen. Sagsbehandling og taksation foretages af forsikringsselskabet.