Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

24 september 2020

Uretmæssig overtagelse af selskaber

Opret password for at undgå uretmæssige ændringer i selskabers oplysninger

I et nyligt opslag opfordrer Erhvervsstyrelsen til, at selskaber opretter password-beskyttelse af deres virksomhed på virk.dk for at undgå uretmæssige registreringer. Ved en uretmæssig registrering forstås ændringer eller nye registreringer i CVR, som ikke er godkendt af ejerne eller ledelsen i selskabet.

Erhvervsstyrelsen observerer uretmæssige overtagelser

Opfordringen kommer på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen for nyligt er blevet bekendt med at flere udefrakommende personer uretmæssigt har registreret sig selv eller andre personer ind i ledelsen og ejerkredsen på selskaber i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

De uretmæssige registreringer er særligt observeret ved selskaber inden for handel med spiritus og tobak, og Erhvervsstyrelsen har en formodning om, at det er sket som led i et forsøg på snyd med afgiftsbetaling. Erhvervsstyrelsens opfordring til at oprette et password er derfor særligt rettet mod virksomheder, som handler med afgiftspligtige varer, men opfordringen til at oprette password-beskyttelse gælder alle virksomheder.

Som en midlertidig præventiv løsning har Erhvervsstyrelsen spærret for straksregistreringer via Erhvervsstyrelsens digitale løsning på virk.dk for selskaber, som anses for at være i særlig risiko for at blive udsat for en uretmæssig overtagelse. Hvis din virksomhed er omfattet af Erhvervsstyrelsens spærring for straksregistreringer, vil du få besked i virksomhedens e-boks.

Det skal understreges, at det er ulovligt og strafbart at ændre i selskabers registreringer uden at være bemyndiget hertil. Uretmæssige registreringer kan resultere i unødvendigt arbejde og besvær for de ramte virksomheder, så det giver god mening at gardere sig mod uønskede registreringer, f.eks. ved at oprette et password hos Erhvervsstyrelsen.

Opret password-beskyttelse

Med password-beskyttelse af virksomheden på virk.dk kan det bestemmes, hvem der kan foretage ændringer i virksomhedens registreringer. Dermed kan ændringer kun foretages af personer, som har kendskab til det oprettede password, hvilket sikrer, at der ikke uretmæssigt sker ændringer i virksomhedens registreringer.

Det er gratis at oprette password-beskyttelse af virksomheden, og det kan særskilt vælges hvilke selvbetjeningsløsninger, der skal password-beskyttes.

Overvejer din virksomhed at oprette password-beskyttelse, eller har du brug for hjælp til oprettelsen, så kontakt Codex Advokater, som tilbyder at sørge for oprettelsen af password.