Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

23 september 2021

Voldgiftsinstituttets nye regler

Voldgiftsinstituttet har opdateret deres regelsæt ”Regler for behandling af voldgiftssager” pr. den 13. april 2021. Her følger et kort overblik over de nye regler, der erstatter det seneste regelsæt fra 2013.

Reglerne er udformet med det formål, at de skal følge med udviklingen i dansk og international voldgiftspraksis samt den øgede digitalisering.

De væsentligste ændringer er:

• Antallet af paragraffer er øget fra 36 til 52. Det skyldes primært et ønske om at undgå meget lange paragraffer og at øge læsevenligheden. Placeringen af en række bestemmelser er ændret for at gøre opbygningen af reglerne mere logisk og intuitiv.
• Skriftlig kommunikation skal foregå hurtigt og effektivt, og det er derfor bestemt, at skriftlig kommunikation som udgangspunkt skal ske ved brug af e-mail eller i anden elektronisk form.
• Klageskriftet indgives på det sprog, som er anvendt i parternes voldgiftsaftale. Hvis vold-giftsaftalen fx er formuleret på dansk, skal klageskriftet således også indgives på dansk, hvis ikke andet er aftalt.
• Der er indført en mulighed for at begære edition, hvorefter voldgiftsretten kan pålægge en part at fremlægge dokumenter eller bevismateriale, som er i partens rådighed, og som har betydning for sagen. Voldgiftsretten har derefter mulighed for at indregne en processuel skadevirkning, altså tillægge det bevismæssig betydning, hvis en part ikke fremlægger dokumenter/bevismateriale.
• Parterne skal nu oplyse om tredjemands finansiering af sagens omkostninger, der har betydning for tredjeparternes interesser i sagen for at begrænse risikoen for inhabilitet blandt voldgiftsdommerne.
• Instituttets formandskab kan i helt særlige tilfælde forhindre et advokatskifte, hvis det vurderes, at formålet med advokatskiftet er at gøre en voldgiftsdommer inhabil, og i øvrigt ikke er rimeligt begrundet.
• Taksterne for blandt andet Voldgiftsinstituttets administrationsafgift og voldgiftsdommernes honorar er blevet forhøjede og udarbejdet i et separat takstblad, som kan findes på Voldgiftsinstituttets hjemmeside.

Overordnet set er der altså tale om en modernisering af regelsættet, hvor der sættes fokus på digitalisering, effektivisering og habilitet.