Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
30 januar 2020

AB18: Nye retningslinjer for konflikthåndtering i byggebranchen

Skal vi slås i en retssal – eller skal vi løse konflikten med mediation? Det har bygge- og anlægsbranchen taget stilling til i deres nye standardvilkår for konflikthåndtering. Her bliver der lagt op til, at en konflikt skal være forsøgt løst ved mediation, inden den bliver en voldgiftssag.

Hvert år bruger byggebranchen 2,2 milliarder på at løse konflikter. Den udgift vil byggeriets parter forsøge at nedbringe gennem nye standardvilkår i AB18, hvor der er fokus på at bruge mediation i byggeriets tvister. Det ser man positivt på hos Codex Advokater, da det ifølge advokat Søren Ø. Nielsen kan hjælpe til at sætte skub i brugen af mediation. Søren Ø. Nielsen arbejder dagligt med entrepriseret og fast ejendom.

Den ”nye vare” på hylden hos advokater

Mediation er en moderne konfliktløsningsmetode, hvor en upartisk mediator hjælper flere parter til at finde en løsning, som alle er tilfredse med. Men som det er med de fleste ”nye varer”, bliver det ikke populært fra den ene dag til den anden. Faktisk er det i dag kun 23% af virksomhederne i byggebranchen, som har hørt om mediation ifølge Mediationsinstituttet, hvilket Søren Ø. Nielsen ikke er overrasket over.

– Vi er en af de første advokatfirmaer, der tilbyder mediation, og vi kan godt mærke, at erhvervslivet er lidt tøvende med denne form for konflikthåndtering. Men sådan er det næsten med alle forandringer. Der skal lige løbes nogle sager gennem systemet, før det tager fart, siger Søren Ø. Nielsen, der gennem ti år har arbejdet med blandt andet entrepriseret.

Mediation i byggebranchen

Den 1. januar 2019 trådte de nye standardvilkår for AB18 i kraft. Her er mediation som noget nyt blevet en del af en ”konflikthåndteringstrappe”, der beskriver, at parterne skal have forsøgt sig med mediation før tvisten tages til voldgiftretten. AB18 er de almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder, hvilket ifølge Søren Ø. Nielsen bliver brugt i stort set alle kontrakter i byggebranchen i dag. Ved brug af mediation fremfor voldgift mener Søren Ø. Nielsen dog, at man skal være klar på andre spilleregler.

– For at lykkes med mediation er det vigtigt, at begge parter går ind i sagen med et åbent sind. I mediation er der ikke noget, der hedder, at den ene part vinder. Derfor nytter ikke noget at snakke om løsninger, hvis den ene part af princip vil have ret i alle nuancer af tvisten. Det kommer vi ikke langt med, siger Søren Ø. Nielsen.

På nuværende tidspunkt tager en gennemsnitlig proces med mediation typisk omkring 2-3 måneder ifølge Mediationsinstitutet, hvorimod en voldgift i gennemsnit tager 19 måneder. Derfor er det også Søren Ø. Nielsens vurdering, at bryggebranchen med tiden vil benytte mediation langt hyppigere, da det har nogle åbenlyse fordele.

Find løsningen sammen

Gennem mediation forsøger en mediator at få parterne og deres rådgivere til at nå frem til en løsning. Det hele handler om at se fremad og dermed også have øje for, at parten på den anden side af bordet kan være en samarbejdspartner i fremtiden. Derfor er det vigtigt at vedligeholde relationen. Hertil mener Søren Ø. Nielsen, at mediation kan være god til mere end bare at løse den konkrete konflikt. Det kan være en måde at styrke samarbejdet fremadrettet.

– Nogle gange kan det være noget helt andet, der er grundlag for konflikten. Men i en retssag eller voldgift er der kun fokus på den konkrete tvist. Her giver mediation mulighed for gennem dialog at finde nogle alternative løsninger, som begge parter er tilfredse med, fortæller Søren Ø. Nielsen.

Når en konflikt ender ved mediation, kan det også være en mulighed for at lufte en skuffelse eller irritation over for en samarbejdspartner. Begge parter får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af sagen, før man går videre til tale om mulige elementer til løsningen.

Fremtiden for mediation

Mediation kan bruges i både erhvervs- og privatsager, der ikke er principsager. Og fordelene ved mediation er mange. Processen er hurtigere, og dermed går byggeriet ikke i stå. Det er billigere i sagsomkostninger og indirekte omkostninger, som en langtrukken sag vil medføre. Og til sidst hjælper det til at bevare en god relation med samarbejdspartnere. Derfor ser fremtiden også lys ud for mediation.

– Mediation er vejen frem i dagens Danmark, hvor det skal gå stærkt, og der skal spares penge. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at mediation nok skal komme mere frem, siger Søren Ø. Nielsen.

__________

Codex som mediator

Codex Advokater kan som nogle af de eneste i landet tilbyde mediation i konfliktsituationer. Codex rådgiver og faciliterer mediationsprocessen uvildigt og professionelt.