Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Selskabsret

Vi er erhvervslivets advokater, og har stor erfaring med håndtering af de problemstillinger, der møder det moderne erhvervsliv. Vi rådgiver løbende både iværksættere, små, mellemstore og store virksomheder omkring de muligheder og forpligtelser, som følger af selskabslovgivningen.

Vi står klar med rådgivning om alle selskabsretlige problemstillinger fra valg af selskabsform og stiftelse over fusioner og spaltninger til overvejelser omkring et eventuelt generationsskifte, salg af selskabet eller lukning gennem likvidation.

Registreringen af et nyt selskab hos Erhvervsstyrelsen kan gennemføres on-line, så du ofte kan modtage dit nye CVR nr. og påbegynde driften i selskabet samme dag.

Hvis selskabet ejes og drives af et begrænset antal kapitalejere (aktionærer og anpartshavere), anbefaler vi, at kapitalejerne indgår en ejeraftale (tidligere kaldet aktionær-/anpartshaveroverenskomst) som supplement til selskabets vedtægter. Codex Advokater har stor praktisk erfaring med rådgivning omkring ejeraftaler, herunder blandt andet problemstillinger vedrørende udtrædelse, ophør af samarbejde, m.v. samt følgevirkningen af reglerne i selskabslovens § 82.

Vores selskabsretlige team er klar til at yde rådgivning omkring alle de beslutninger, der løbende skal tages og gennemføres i et selskab, hvad enten det er på generalforsamlings-, bestyrelses- eller direktionsniveau, herunder fx vurdering af selskabets kapitalberedskab, udlodning af ekstraordinært udbytte eller beslutning om at gennemføre en fusion eller en spaltning.

Vi kan tilbyde hjælp og rådgivning i forbindelse med afvikling af selskabets generalforsamlinger, både vedrørende planlægning og vedrørende den praktiske gennemførelse, hvor vi fx kan deltage som dirigent. Vi sørger også gerne for at gennemføre de nødvendige anmeldelser til Erhvervsstyrelsen efter generalforsamlingen.

Foruden aktie- og anpartsselskaber, som er de mest benyttede selskabstyper, kan vi rådgive vedrørende iværksætterselskaber (IVS), interessentskaber (I/S), kommanditselskaber (K/S), partnerselskaber (P/S), andelsselskaber og øvrige selskabskonstruktioner.

Codex Advokater samarbejder med en lang række revisorer, banker, kreditforeninger og andre rådgivere, hvor det er nødvendigt og til gavn for selskabet.