Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
04 marts 2021

Afgiftsfrie kontantgaver fra begge forældre – pas på fælden

Det er ud fra boafgiftsloven muligt for forældre at give gaver afgiftsfrit til børn samt disses efterkommere i lige linje (børnebørn og oldebørn). Beløbsgrænsen for afgiftsfire gaver er for 2021 på kr. 68.700 pr. forælder til hver af modtagerne – dvs. det samme barn i alt kan modtage kr. 137.400 fra forældrene.

Hvis begge forældre giver et afgiftsfrit gavebeløb til et barn, og overførslen sker fra en konto med begge forældre registreret som kontohavere, vil det overførte beløb betragtes som værende givet med 50% fra hver af forældrene.

Det ses dog ofte, at et gavebeløb fra begge forældre hæves fra en konto, der alene tilhører den ene af forældrene. Mange tror i den forbindelse fejlagtigt, at en sådan konto i realiteten tilhører begge forældre, hvis der i ægteskabet mellem dem er delingsformue (bredt kendt som formuefællesskab). Dette er imidlertid ikke tilfældet. Så længe begge forældre er i live og fortsat er gift, anses eksempelvis en konto i den enes navn alene som værende den pågældendes konto. Den anden ægtefælle har således først krav på andel i kontoen ved skilsmisse/død, hvilket også er grunden til, at formuefælleskab i lovgivningen i dag omtales som delingsformue i stedet.

Er et gavebeløb fra begge forældre overført til barnet fra den enes konto, bliver gaven reelt af SKAT anset for at være givet fuldt ud af denne ene forælder. Ved en overførsel af 2 x 68.700 til et barn vil der i sådan en situation skulle svares gaveafgift af halvdelen af det overførte beløb – dvs. gaveafgift af 68.700 kr., hvilken udgør 10.305 kr., da gaveafgiften for et barn er 15%.

Er forældrene i en situation, hvor de begge ønsker at give det afgiftsfrie gavebeløb til et barn og står midlerne alene på den enes konto, så bør halvdelen af det samlede gavebeløb overføres til den anden forældre for derefter fra begge forældres respektive konti at blive overført til barnet. Overførslen mellem forældrene udløser ingen afgifter så længe, at forældrene er gift.