Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
10 marts 2022

Afholdelse af elektronisk generalforsamling i 2022

Som følge af den aftagende effekt covid-19 har på vores hverdag kommer flere af de gamle vaner og rutiner tilbage. Dette er også tilfældet i relation til arbejdet. Samtidig evaluerer mange dog også på hvilke af arbejdsgangene, der blev anvendt under covid-19, som med fordel kan fortsættes, selvom samfundet genåbnes. En af de ting, der muligvis beholdes, er afholdelse af fuldt elektronisk generalforsamling.

I givet fald skal man dog være opmærksom på, at der er forskellige juridiske krav sammenlignet med sidste år.

Der blev i forbindelse med covid-19 udstedt en række midlertidige love. En af disse love skabte hjemmel for selskabers ledelse til – uden vedtægtsbestemmelse – at beslutte, at generalforsamlingen afholdes fuldstændig elektronisk. Reglen blev i første omgang forlænget til også at gælde i 2021, men er ikke længere gældende. Derfor er det for generalforsamlinger, som afholdes i 2022, igen de almindelige regler for afholdelse af generalforsamlinger, der gælder.

Ethvert selskab skal således være bevidst om, hvad der står i selskabets vedtægter. Dette vil nemlig som udgangspunkt være gældende. Hvis der ikke er særlige regler for afholdelse af generalforsamling i selskabets vedtægter, vil udgangspunktet være, at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde. Derudover vil det centrale ledelsesorgan kunne beslutte, at der som supplement til det fysiske fremmøde, også gives kapitalejere mulighed for at deltage elektronisk. Dette kaldes også for en delvist elektronisk generalforsamling.

Derimod vil selskabets centrale ledelsesorgan ikke kunne beslutte, at generalforsamlingen afholdes fuldstændig elektronisk. Det er derfor kun en generalforsamling, som kan beslutte, at generalforsamlinger skal afholdes elektronisk. Alternativt kan en generalforsamling også beslutte at tildele det centrale ledelsesorgan bemyndigelsen til at træffe beslutninger om fuldstændig elektronisk generalforsamling. Uanset hvilken løsning, der vælges, vil en sådan beslutning skulle implementeres i selskabets vedtægter og vedtages med vedtægtsændringsmajoritet.

Med andre ord, vil det i mange tilfælde kræve ændringer i selskabets vedtægter, hvis man i 2022 ønsker at fortsætte med at afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger.