Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
28 marts 2019

Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af anpartsselskabers kapitalkrav

Regeringen har fremsat et lovforslag, der indebærer, at selskabsformen iværksætterselskaber (IVS) afskaffes, og at kravet til selskabskapitalen i anpartsselskaber nedsættes til 40.000 kr.

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Selskabsformen iværksætterselskaber blev skabt med det formål, at det skulle være lettere og billigere for iværksættere at starte deres egen virksomhed. I forbindelse med en revision af ordningen har en analyse vist, at indførelse af iværksætterselskaber i større omfang har medført en risiko for svig. Analysen har også vist, at skatte- og afgiftsrestancerne i iværksætterselskaber er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

Regering har med baggrund i denne analyse indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber.

Derudover vil de nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber fra kr. 50.000 til kr. 40.000 kr., hvilket skal gøre det lettere for iværksætter at stifte et anpartsselskab.

Fremtiden for iværksætterselskaber

Hvis lovforslaget vedtages, får iværksætterselskaber 2 år til at omdanne sig til et anpartsselskab med en selskabskapital på minimum kr. 40.000. Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om, at kapitalen på min kr. 40.000 er til stede.

Opfylder iværksætterselskabet ikke kravet til omregistrering indenfor fristen, kan Erhvervsstyrelsen i første omgang fastsætte en frist for, hvornår omregistrering skal ske. Overskrides denne frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Ikrafttræden

Forslaget er ikke vedtaget endnu, men det forventes, at det bliver vedtaget den 4. april 2019. Loven vil træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

oOo

Lovforslaget er nu vedtaget, og blev trådt i kraft den 9. april 2019.