Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
07 januar 2021

Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelser ved handel mellem virksomheder

De fleste virksomheder har i dag salgs- og leveringsbetingelser, som de sender ud til kunder, eller købsbetingelser, som de sender ud til leverandører, når de placerer en ordre.

Der er mange faldgruber i anvendelsen af disse standarddokumenter. Dette er i forhold til, hvornår de skal fremsendes til kunden for at være gældende. Er det én gang ved kundeforholdets etablering eller hver gang ved ordrebekræftelsen eller faktureringen?

Hvorledes er rangordenen imellem købsbetingelser modtaget ved ordrens placering og de efterfølgende fremsendte salgs- og leveringsbetingelser ved ordrebekræftelsens fremsendelse, hvilke er accepterede og gældende?

Dette er forhold, som er vigtige at kende, da det ellers kan gøre ens egne betingelser virkningsløse.

Genbrug af andres betingelser

De fleste virksomheder har salgs- og leveringsbetingelser, som de anvender dagligt i forbindelse med samhandlen med andre virksomheder. Det er dog ikke dokumenter, der har et stort fokus i dagligdagen. Vi erfarer ofte, at de blot er kopieret fra en anden virksomheds standardbetingelser uden, at der reelt er taget konkret stilling til de enkelte formuleringer og konkrete forhold.

Udfordringer

Dette kunne være i forhold til en ansvarsbegrænsning, der stort set afskærer alt ansvar i forbindelse med fejl og mangler. Dette sikrer i de fleste tilfælde virksomheden mod store krav på baggrund af mangler ved de leverede varer og følgeskader/omkostninger.

Denne begrænsning er ofte indsat, selvom virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring til at dække disse begivenheder. Dette medfører en utilsigtet og unødvendig begrænsning af virksomhedens ansvar, såfremt dette ville være dækket af ansvarsforsikring. Det betyder samtidig ofte et stort og unødvendigt tab for kunden, ligesom man mister kunderelationen for fremtiden.

Forsikringsselskaberne anmoder normalt om kopi af salgs- og leveringsbetingelserne i forbindelse med skadesanmeldelsen. I de tilfælde, hvor ansvaret i salgs- og leveringsbetingelserne er begrænset til leverancens værdi eller 2-3 gange denne, dækker forsikringen alene et tab svarende til denne værdi og ikke mere, selvom skaden er større og inden for virksomhedens forsikringsdækning.

Det er derfor vigtigt at have korrekt udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser, der både matcher den enkelte virksomheds forhold og dennes tegnede forsikringsdækning.

Når salgs- og leveringsbetingelserne matcher dækningsomfanget i forsikringen, vil leverandøren ikke lide noget tab, og kunden vil få dækket sit tab, således det vil være en win-win for alle parter.

Der findes mange andre faldgruber i salgs- og leveringsbetingelser, der koster virksomheder unødvendige tab, der let kunne have været undgået.

Vi kan således kun opfordre vores klienter til at få et løbende servicetjek af deres salgs- og leveringsbetingelserne, således de bliver tilpasset virksomhedens faktiske forhold og forretning.