Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
09 september 2019

En mulig lovændring af reglerne om gennemgribende modernisering af lejemål

Der har været politisk enighed om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal lave en undersøgelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Denne undersøgelse skal anvendes som grundlag for en mulig lovændring af bestemmelsen. Yderligere har den nye boligminister Kaare Dybvad udtalt, at han ønsker en politisk aftale om reglerne for gennemgribende modernisering af ældre lejelejligheder inden nytår.

Codex Advokater vurderer derfor, at der i den nærmeste fremtid vil ske en lovændring af boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Indtil videre er det uklart, hvad den nye lovændring af bestemmelsen kommer til at være.

Den nuværende regel

Den nuværende regel i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 medfører, at en husleje kan ændres fra at være fastsat til omkostningsbestemt husleje til ”det lejedes værdi”.

”Det lejedes værdi” betyder, at huslejen kan fastsættes til, hvad der er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende lejemål i forhold til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. Med andre ord, at en lejer ikke skal betale mere i husleje, end hvad andre gør.

For at huslejen kan fastsættes til ”det lejedes værdi” i henhold til boligreguleringslovens § 5, stk. 2, skal der være tale om:

  • En ny udlejet lejlighed
  • En ejendom, hvori ejendommen bestod af flere end 6 lejligheder pr. 1.1.1995
  • En ejendom, hvor boligreguleringsloven finder anvendelse
  • En ejendom, hvor ejendommen ikke trænger til vedligeholdelse
  • En ejendom, hvor ejendommen har opnået en energiramme A-D i energimærkningsordningen
  • Inden for en periode på to år skal udlejer have anvendt 2.255 kr. pr. m2 eller minimum 257.894 kr. for hele lejligheden til forbedringsarbejder
  • Disse forbedringsarbejder skal fremadrettet opretholdes af udlejer og de udførte forbedringer skal væsentlig forøge det lejedes værdi
  • Yderligere skal en lang række af formalia overholdes

Hvis disse ovenstående krav er opfyldt, vil det være muligt for en udlejer at hæve huslejen fra omkostningsbestemt til ”det lejedes værdi”. Det vil betyde en betydelig huslejestigning.

Baggrund for nedsættelse af ekspertgruppe

Ekspertgruppen er blevet nedsat, fordi der har været en del offentlig debat omkring boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Denne er begrundet i, at udenlandske virksomheder har opkøbt boligudlejningsejendomme i Danmark og specielt i de større byer. De udenlandske virksomheder har derefter anvendt boligreguleringslovens § 5, stk. 2 til at skifte huslejen fra omkostningsbestemt til ”det lejedes værdi”, og hermed er der sket en huslejeforøgelse for disse lejere.

Ekspertgruppen skal derfor undersøge omfanget, effekten og virkningen af gennemgribende forbedringer efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Det forventes, at denne undersøgelse skal danne grundlag for en lovændring af bestemmelsen.

Det er planlagt, at ekspertgruppen skal påbegynde sit arbejde i april 2019, og det forventes, at de har en endelig rapport klar senest 1. oktober 2019. Codex Advokater forventer, at der vil komme en lovændring inden det nye år.