Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
24 oktober 2017

Hvem af dine ansatte må se dokumenter i retssager, som din virksomhed er part i?

Danmarks Domstole har nu åbnet sagsportalen minretssag.dk, hvor alle civile retssager fremover behandles digitalt.

På www.minretssag.dk skal man anlægge sagerne, ligesom al kommunikation med domstolene og modparten vil foregå på sagsportalen.

Alle parter – dvs. både advokater, personer og virksomheder, der er involveret i retssagen, har adgang til sagsportalen, og vil her kunne tilgå alle dokumenterne i sagen, herunder processkrifter, bilag, rettens afgørelser, samt se status på og frister i sagen.

Når en virksomhed opretter en sag på sagsportalen eller får et advokatfirma til det, får virksomheden straks adgang til sagen via sagsportalen.

Man får adgang til www.minretssag.dk med NemID. Det betyder, at alle virksomhedens medarbejdere med et medarbejdercertifikat (NemID), som udgangspunkt kan logge sig på og se alle sager, som din virksomhed er part i.

Hvis kun nogle udvalgte medarbejdere hos jer skal have adgang til retssagerne, skal du sørge for at opsætte rettighedsgrupper hos Nets.

Vejledning om, hvordan rettighedsgrupper opsættes findes her.

Vejledning om domstolenes sagsportal, minretssag.dk, findes her.

Du er også velkommen til at kontakte os.