Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
17 juni 2021

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt både for din egen skyld, men måske mest af alt for dine pårørendes skyld.

For din egen skyld, fordi du med en fremtidsfuldmagt kan bestemme, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt bliver ude af stand til at træffe dine egne beslutninger.

For dine pårørendes skyld, fordi du med en fremtidsfuldmagt kan sikre, at dine pårørende kan handle på dine vegne. Uden en fremtidsfuldmagt er der risiko for, at dine pårørende er ”låst” og ikke har mulighed for at træffe beslutninger for dig.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som omfatter både personlige og økonomiske beslutninger, men som først træder i kraft, hvis det bliver nødvendigt. Fremtidsfuldmagten får altså ingen betydning ved oprettelsen, men først den dag, at det bliver nødvendigt at sætte den i kraft, fordi du ikke selv kan træffe dine beslutninger længere. Hvis du ikke bliver ude af stand til at træffe dine beslutninger – altså, hvis du er ved dine fulde fem, indtil du dør – får fremtidsfuldmagten aldrig betydning. Det er lidt ligesom en forsikring, som man ikke håber, man får brug for, men som alligevel er rigtig vigtig at have.

Fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, når der anmodes om det, og Familieretshuset vurderer, at betingelserne er opfyldt. Det er typisk en af de pårørende, som er indsat som fuldmægtig i fremtidsfuldmagten, der beder om at få den sat i kraft. Familieretshuset spørger herefter din læge og evt. øvrige pårørende og vurderer på den baggrund, om betingelserne for ikraftsættelse er opfyldt.

Du kan selv bestemme, om fremtidsfuldmagten skal omfatte alle personlige og økonomiske beslutninger eller kun nogle bestemte beslutninger. Du kan også bestemme, om der er nogle specifikke beslutninger/handlinger, som den fuldmægtige skal foretage på dine vegne. Fremtidsfuldmagten kan derfor tilrettelægges efter netop dine ønsker og behov.

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt og bliver ude af stand til selv at træffe dine beslutninger, f.eks. pga. sygdom eller ulykke, er der som udgangspunkt ingen, der kan træffe beslutninger for dig. I så fald skal du selv, dine pårørende eller en myndighed bede Familieretshuset om at udpege en værge for dig. I den situation vil det være Familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal udpeges som værge. Hvis der er en pårørende, som kan og vil påtage sig opgaven, og der er enighed om, hvem der skal udpeges blandt de pårørende, vil Familieretshuset typisk udpege en pårørende. Hvis der ikke er en pårørende, der findes egnet, eller hvis der er uenighed om, hvem det skal være blandt de pårørende, vil Familieretshuset udpege en såkaldt fast værge.

En fremtidsfuldmagt er derfor et alternativ til et værgemål, og der er væsentlige fordele ved fremtidsfuldmagten. De vigtigste fordele er, at du med en fremtidsfuldmagt selv bestemmer, hvem der skal kunne handle på dine vegne og har mulighed for at bestemme hvilke beslutninger, der skal træffes. Derudover er der en væsentlig forskel i sagsbehandlingstiden hos Familieretshuset, idét det typisk tager ca. 2-3 uger at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft, mens det kan tage op imod 1 år at få udpeget en værge.