Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
25 juli 2019

Iværksætterselskab afskaffet – hvordan kommer du videre?

Med virkning fra den 15. april 2019 har det ikke længere været muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS).

Baggrund

Ændringen er sket, fordi Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaber fra 17. september 2018 viste, at selskabsformen i for mange tilfælde blev brugt mod hensigten. Formålet med iværksætterselskaberne var at gøre det nemmere og billigere for iværksættere at etablere sig med egen virksomhed. Erhvervsstyrelsens analyse viste bl.a., at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet medførte en forøget risiko for svig over for bl.a. skattemyndighederne.

For at afbøde virkningen af afskaffelsen samt bibeholde en del af selskabsformens oprindelige formål, er der samtidig sket en nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) fra mindst 50.000 kr. til mindst 40.000 kr.

Eksisterende iværksætterselskaber

De iværksætterselskaber, som er stiftet inden 15. april 2019, får en frist på 2 år til at omdanne iværksætterselskabet til et anpartsselskab eller alternativt opløse selskabet. Da kapitalkravet for anpartsselskaber nu er på mindst 40.000 kr., skal iværksætterselskabet have selskabskapital svarende til dette, inden omdannelsen kan ske. Er omdannelsen ikke sket inden den 15. april 2021, vil iværksætterselskabet blive tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

Omdannelsen

Selve omdannelsen fra IVS til ApS skal ske således:

1) Der skal træffes en gyldig generalforsamlingsbeslutning herom. Beslutningen skal ske med det flertal, der skal til for at lave vedtægtsændringer, og beslutningen skal dokumenteres ved et beslutningsreferat.

2) Der skal udarbejdes en erklæring om, at den påkrævede kapital (mindst 40.000 kr.) er til stede i selskabet. I praksis sker det ved, at en godkendt revisor vurderer og godkender selskabets kapital.

3) Der skal ske en vedtægtsændring i forbindelse med, at selskabet overgår til at være et ApS. Der er specifikke krav til vedtægterne i et ApS, som herefter skal overholdes. I praksis vil der i de fleste tilfælde skulle udarbejdes helt nye vedtægter, som erstatter de gamle.

Står I med et eksisterende IVS, og har I brug for hjælp til at omdanne til et ApS, så kontakt Codex Advokater. Vi assisterer gerne med at gennemføre omdannelsen, så alle lovkrav overholdes.