Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
04 februar 2021

Jobklausuler – kan de stadig opretholdes?

Indtil 1. januar 2021 kunne tidligere indgåede jobklausuler stadig opretholdes, hvis de var gyldigt indgået efter de gamle regler om jobklausuler. Dette skyldtes en overgangsordning, som nu er udløbet. Derfor er den klare hovedregel, at det nu ikke længere er lovligt at indgå en aftale om jobklausuler.

Hvad er en jobklausul?

En jobklausul er en klausul, som en arbejdsgiver indgår med en anden virksomhed og som indebærer, at arbejdsgiveren og den anden virksomhed ikke må ansætte hinandens medarbejdere generelt eller i en periode efter den pågældende medarbejders fratrædelse.

Der er også tale om en jobklausul, hvis en arbejdsgiver pålægger en medarbejder, at denne ikke må at tage kollegaer med over til en anden virksomhed ved sin fratrædelse.

Jobklausuler hindrer lønmodtagernes muligheder for at opnå ansættelse hos andre virksomheder.

Lov om ansættelsesklausuler og overgangsordningen

I december 2015 blev der vedtaget et lovforslag om en lov om ansættelsesklausuler, som også indeholder regler for jobklausuler.

Loven trådte i kraft allerede 1. januar 2016. Loven gjorde det forbudt for arbejdsgivere fremover at indgå nye aftaler om jobklausuler. Derfor har det siden 1. januar 2016 været forbudt at indgå aftaler om jobklausuler.

I forhold til de klausuler, som allerede var indgået inden 1. januar 2016, blev der indført en særlig overgangsordning, som gav arbejdsgiverne mulighed for at udfase brugen af klausulerne.

Idet overgangsordningen er udløbet 1. januar 2021, er alle jobklausuler fra nu af som en klar hovedregel ulovlige og ugyldige – dvs. også de jobklausuler, der måtte være aftalt før 1. januar 2016. Ugyldigheden indebærer, at en jobklausul ikke længere kan håndhæves over for aftaleparten og derfor ikke har nogen virkning.

Undtagelse vedrørende virksomhedsoverdragelser

Ifølge loven gælder der dog en særlig undtagelse til hovedreglen om forbud imod jobklausuler.

Undtagelsen gælder ved virksomhedsoverdragelser og indebærer, at en virksomhed, som er involveret i en virksomhedsoverdragelse, stadig gerne må indgå en aftale om jobklausuler i forhold til de medarbejdere, der berøres af virksomhedsoverdragelsen.

Virksomheder kan derfor lovligt indgå aftale om jobklausuler under egentlige forhandlinger som led i en virksomhedsoverdragelse, og jobklausulerne kan gælde i op til 6 måneder efter, at forhandlingerne er afsluttede.

En medarbejder har ikke krav på at blive informeret om, hvorvidt vedkommende er omfattet af en jobklausul.