Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
07 marts 2019

Nu bliver det billigere at tinglyse pantebreve

Folketinget har vedtaget en ændring af tinglysningsafgiftsloven, som gør det billigere at tinglyse pantebreve. De nye regler træder i kraft d. 1. juli 2019.

De nuværende reger
Hvis man vil tinglyse et pantebrev i sin ejendom skal man betale en tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften udgør efter de nuværende regler en fast afgift på kr. 1.660 og en variabel afgift på 1,5 % af det pantsikrede beløb.

Tinglysningsafgiften skal som udgangspunkt betales, hver gang der skal tinglyses et nyt pantebrev. Efter de nuværende regler er det dog i et vist omfang muligt at få overført/genanvende den allerede betalte tinglysningsafgift fra tidligere tinglyste realkreditpantebreve, pengeinstitutpantebreve og ejerpantebreve.

De nye regler
Efter de nye regler bliver muligheden for at få overført/genanvende allerede betalt tinglysningsafgift udvidet til også at omfattet tidligere tinglyste almindelige pantebrev. Det er således ikke længere et krav, at de nye lån er ydet på realkreditlignende vilkår.

Herudover nedsættes den faste afgift til kr. 1.640 og den variable afgift til 1,45% af det pantesikrede beløb.

Codex Advokater forventer, at de nye regler vil betyde, at boligejere vil opnå en betydelig besparelse på den variable tinglysningsafgift, når der optages nye lån i ejendommen.