Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
22 oktober 2020

Nye regler for tilstandsrapporter pr. 1. oktober 2020

Med virkning fra d. 1. oktober 2020 blev der indført nye regler for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, der som regel udarbejdes og bruges i forbindelse med salg af private boliger og sommerhuse.

Her får du en introduktion til de nye regler.

Huseftersynsordningen

I Danmark har vi en såkaldt huseftersynsordning. Huseftersynsordningen indebærer, at man som sælger af et hus, en villalejlighed eller et sommerhus kan blive fritaget for et potentielt ansvar over for køber for skjulte fejl og mangler ved ejendommen.

Det er ikke lovpligtigt at benytte sig af huseftersynsordningen, men det er en god idé.

For at være omfattet af huseftersynsordningen, skal man som sælger leve op til nogle betingelser. Inden handlen skal man som sælger sørge for at få udarbejdet en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring, som alt sammen skal udleveres til køberen. Tilstandsrapporten skal udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig, og elinstallationsrapporten skal udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Herudover skal man som sælger erklære over for køber, at man er villig til at betale for halvdelen af præmien for den billigste ejerskifteforsikring, ligesom køber skal oplyses om, at handlen er omfattet af huseftersynsordningen.

Tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og Husweb

Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter udarbejdes af sagkyndige, som ofte anvender fagudtryk i deres beskrivelser.

Indtil nu har de desuden anvendt den såkaldte K-skala (K1, K2, K3 osv.) til at angive de forskellige fejl og skaders karakter og omfang.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlig for huseftersynsordningen, har dette ført til, at mange forbruger har syntes, at rapporterne var svære at forstå og uoverskuelige. Sikkerhedsstyrelsen har derfor ændret reglerne for rapporterne for at gøre dem mere enkle og lette at forstå.

Herudover er det blevet besluttet, at rapporterne nu skal suppleres af en ny digital platform ved navn ”Husweb,” som bygningssagkyndige og elinstallatører også skal bruge, når de skal udarbejde rapporter.

Mere om de nye tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Med de nye regler er det blevet bestemt, at tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter fra den 1. oktober 2020 og fremover skal have et nyt udseende og anvende nye vurderingsskalaer for fejl og skader.

I de nye rapporter er den gamle K-skala blevet erstattet af en ny farveskala, sådan at det nu med farvekoder vises, hvor kritisk en fejl eller skade er.

Fremover er det afgørende for klassificeringen af en fejl eller skade, hvor hurtigt skaden eller fejlen bør udbedres af en køber.

Farvekoderne i den nye farveskala har denne betydning:

  • Grå betyder, at det er en mindre alvorlige skade
  • Gul betyder, at skaden er alvorlig og bør udbedres på længere sigt og ellers vil medføre funktionssvigt
  • Rød betyder, at skaden er kritisk og har medført funktionssvigt eller vil medføre funktionssvigt, hvis ikke skaden udbedres straks
  • Sort betyder, at skaden bør undersøges nærmere

I de nye elinstallationsrapporter vil farvekoderne oplyse om, hvor stor en risici der er for stød eller brand. Herudover vil der i de nye elinstallationsrapporter blive anvendt forbudssymboler, når elinstallatøren har fundet en decideret ulovlig installation.

Igangværende handler

Som ovenfor anført trådte den nye ordning i kraft den 1. oktober 2020. I forhold til boliger, som allerede er sat til salg, kan eller vil det få betydning, hvis der endnu ikke er udarbejdet rapporter, eller hvis rapporternes gyldighed udløber, imens boligen er til salg.

Allerede udarbejdede tilstandsrapporter er gyldige i seks måneder frem. Tilstandsrapporter, der er udarbejdet inden 1. oktober 2020 i den hidtidige udformning, er fortsat gyldige frem til senest 30. marts 2021.

Allerede udarbejdede elinstallationsrapporter er gyldige i et år. Elinstallationsrapporter, der er udarbejdet inden 1. oktober 2020, er derfor gyldige frem til senest 30. september 2021.

Hvis en bolig ikke er solgt inden for gyldighedstiden af rapporterne, skal rapporterne fornys, og fornyelsen af rapporten skal ske efter de nye regler. Derfor vil de fornyede rapporter få et andet udseende.

Ingen ændringer i forhold til sælgers ansvar

De ændrede regler indebærer ikke nogen ændringer i forhold til sælger og købers risici og ansvar i forbindelse med en handel.

Et ansvar for skjulte fejl og skader ved en bolig bliver stadig vurderet efter hidtidige regler, og sælger bliver stadig fritaget i samme omfang som hidtil, hvis handlen omfattes af huseftersynsordningen. Der er heller ikke nogen ændringer i den måde, som en ejerskifteforsikring dækker på.

En køber skal derfor stadig læse tilstands- eller elinstallationsrapporten igennem og beslutte konkret, om vedkommende vil tegne ejerskifteforsikring, der som hovedregel dækker de forhold, der ikke er omtalt i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Codex Advokater guider dig

Der er mange aspekter af en bolighandel. Hvis du som sælger eller køber har spørgsmål eller brug for råd i forbindelse med salg eller køb af en bolig, står vi til rådighed hos Codex Advokater.