Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
15 februar 2024

Nyt direktiv om løngennemsigtighed vedtaget

Der er i EU blevet vedtaget et nyt direktiv, der skal sikre løngennemsigtighed på det europæiske arbejdsmarked. Direktivet skal implementeres i medlemslandene senest den 7. juni 2026.

Det nye direktiv om løngennemsigtighed skal ud over at sikre løngennemsigtighed være med til at styrke princippet om lige løn til mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Herudover er det hensigten at forbedre adgangen til domstolene for lønmodtagere, der har været udsat for løndiskrimination.

I ansøgningsprocessen

Det nye direktiv om løngennemsigtighed indebærer forpligtelser for en potentiel arbejdsgiver allerede i ansøgningsprocessen, hvor direktivet skal sikre, at ansøgere til en stilling har ret til at modtage oplysninger, om enten det indledende lønniveau eller lønintervallet for den stilling, som lønmodtageren søger. Som potentiel arbejdsgiver skal man derfor enten have klarlagt et indledende lønniveau eller et løninterval, som er baseret på objektive og kønsneutrale kriterier, der vedrører den pågældende stilling.

I samtaleprocessen må potentielle arbejdsgivere heller ikke spørge ansøgeren om vedkommendes lønhistorik ved tidligere ansættelsesforhold.

Offentliggørelse af oplysninger om bl.a. lønforskellen mellem mænd og kvinder

Direktivet medfører også, at arbejdsgivere skal offentliggøre oplysninger om bl.a. lønforskellen mellem mænd og kvinder. Rækkevidden af arbejdsgivers forpligtelser afhænger af antallet af ansatte:

Arbejdsgivere, der har mindst 250 ansatte, skal hvert år offentliggøre oplysninger om lønforskellen mellem mænd og kvinder og oplysninger om lønforskellen opdelt efter kategori af arbejdstagere, der udfører det samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi.

Arbejdsgivere, der har mellem 150 og 249 ansatte, skal offentliggøre oplysningerne hvert tredje år, og fem år efter direktivets gennemførelse, skal arbejdsgivere med mellem 100 og 149 ansatte også offentliggøre disse oplysninger hvert tredje år.

Hvis lønredegørelsen viser en forskel i den gennemsnitlige løn på mindst 5 % mellem mænd og kvinder, der udfører det samme arbejde eller arbejde der har den samme værdi, skal arbejdsgiveren kunne begrunde forskellen i objektive kønsneutrale faktorer. Hvis ikke arbejdsgiveren formår at gøre dette, skal der foretages en lønvurdering i samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanter.

Muligheder for håndhævelse

Arbejdstagere, der har været udsat for forskelsbehandling ved lønfastsættelsen, kan modtage kompensation herfor. Direktivet foreskriver, at der ved sager af denne karakter fremadrettet skal være en delt bevisbyrde mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Er du i tvivl om, hvordan I implementerer det nye direktiv om løngennemsigtighed på din arbejdsplads, står Codex Advokater klar til at hjælpe.