Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
14 november 2019

Nyt om moms ved salg af fast ejendom

EU-domstolen underkender Skattestyrelsens praksis om bebyggede grunde.

EU-domstolen har afgjort en principiel sag vedrørende opkrævning af moms ved salg af en bebyggede grund, når køber havde til hensigt, at bygningen skulle nedrives og efterfølgende opføres nyt byggeri. Denne dom medfører, at Skattestyrelsens praksis er i strid med EU-retten, og hermed skal Skattestyrelsen genoptage et stort antal sager.

Den konkrete sag

Den konkrete sag omhandler, at KPC Herning havde købt en grund på Odense Havn. Denne grund skulle videresælges til en boligforening, hvor KPC Herning som entreprenør skulle opføre ungdomsboliger. På grunden var der allerede opført et pakhus, som skulle nedrives inden opførelsen af ungdomsboligerne. KPC Herning mente, at der var tale om salg af en grund med en eksisterende bygning. På baggrund af dette mente KPC Herning ikke, at de skulle betales moms af salget.

Skattestyrelsen mente dog på grund af deres praksis, at der skulle betales moms af salget, da de anså den som en byggegrund. Skattestyrelsen havde nemlig anlagt en praksis, der var baseret på en fortolkning af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Denne praksis omhandlede, at et salg af en grund med en nedrivningsklar bygning blev som udgangspunkt anset for at være salg af en byggegrund og hermed momspligtig, hvis det var med henblik på at opføre en ny bygning efter overdragelsen. Dette gjaldt også, selvom nedrivningen først blev foretaget af køberen efter, at grunden var overdraget med en eksisterende bygning.

Landsskatteretten havde dog tidligere afvist, at et areal med bygninger kunne betragtes som ubebygget. Selvom dette holdte Skattestyrelsen stadig fast i den ovenstående fortolkning, der indtil denne dom, efterlod parterne med stor usikkerhed, når de skulle gennemføre en sådan ejendomshandel.

Denne EU-dom har derfor gjort op med Skattestyrelsens praksis, og hermed er det fastslået af EU-domstolen, at en købers hensigt ikke må indgå i vurderingen, når der skal tillægges moms i forhold til en handel med en grund, hvor der er en tilhørende eksisterende bygning på grunden.

Den fremtidige betydning

Denne dom betyder, at Skattestyrelsens praksis i forhold til momsopkrævning af ejendomshandler med byggegrunde med eksisterende bygninger har været i strid med EU-retten. Vi forventer, at dette har den betydning, at Skattestyrelsen skal vurdere, om en sag skal genoptages, når en overdragelse er blevet behandlet som et momspligtigt salg af en byggegrund. Hermed kan være det muligt at søge om at få momsen tilbagebetalt.