Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
03 december 2020

Procesunderretning afbrød ikke forældelsesfristen

En ny dom afsagt af Højesteret den 13. november 2020 fastslår, at procesunderretning kun kan afbryde en forældelsesfrist foreløbigt, hvis kravet i den sag, der underrettes om, ikke er forældet.

En såkaldt procesunderretning er en underretning fra en part i en sag til en tredjemand om, at sagen er i gang, og at sagen kan få betydning for vedkommende.

Underretningen kan anvendes til midlertidigt at afbryde forældelsesfristen af et krav mod tredjemanden, men Højesteret har netop fastslået, at man ved underretninger skal være opmærksom på, om kravet i den sag man underretter om, kan være forældet.

I den konkrete sag havde X sagsøgt virksomheden Z, og underrettet tredjemænd, A og B, om, at sagen mellem X og Z var i gang. Sagen mod Z blev tabt, fordi X’s krav mod Z var forældet.

Efterfølgende anlagde X sag mod A og B. I sagen var der enighed om, at kravet mod A og B var forældet, hvis forældelsesfristen ikke havde været afbrudt af underretning om sagen mod Z. Spørgsmålet for Højesteret var derfor, om underretningen om den første sag mellem X og Z, kunne afbryde forældelsesfristen af X’s krav mod A og B.

Højesteret fandt, at procesunderretningen over for A og B ikke havde fristafbrydende virkning, fordi kravet i sagen mod Z, der blev underrettet om, var forældet på underretningstidspunktet.