Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
20 maj 2021

Registreringer hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk

Det kan være en fordel med et password på virk.dk, da det er op ad bakke at få rettet en fejlregistrering hos Erhvervsstyrelsen.

Indledende om registreringer hos Erhvervsstyrelsen

Når man skal stifte en virksomhed eller foretage ændringer af visse forhold i en virksomhed, skal man i mange tilfælde indberette ændringen til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen fører et register over virksomheder med en række væsentlige oplysninger om virksomhederne.

Indberetningen kan foretages digitalt via webportalen virk.dk, som er en selvbetjeningsløsning. Virk.dk giver virksomhederne mulighed for at foretage nødvendige indberetninger om ændrede forhold digitalt.

Når Erhvervsstyrelsen modtager indberetning om ændring i en virksomhed, foretager Erhvervsstyrelsen en registrering af ændringen i overensstemmelse med indholdet af indberetningen.

Som registreringsmyndighed kan Erhvervsstyrelsen forlange de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for at bedømme, om betingelserne for at foretage en registrering er opfyldte. Erhvervsstyrelsen har dog ikke kompetence til at foretage en egentlig fyldestgørende bevisvurdering af det anmeldte.

Genbehandling og udsættelse af registreringer

Hvis nogen ønsker at en allerede foretaget registrering ændres eller slettes, er Erhvervsstyrelsens muligheder for at ændre eller slette begrænsede.

Hovedreglen ifølge selskabsloven er, at det alene er domstolene, som kan afgøre, om en registrering hos Erhvervsstyrelsen skal ændres eller slettes. Hvis en person mener, at der er en forkert oplysning registreret hos Erhvervsstyrelsen, er udgangspunktet, at den pågældende må anlægge sag imod selskabet ved domstolene.

Dette hænger sammen med, at Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed ikke har kompetence til at foretage en bevisvurdering. Hvis der i en sag er uenighed om, hvorvidt et forhold skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen, er det op til domstolen at vurdere parternes beviser for, hvorvidt en påstand vedrørende selskabet er korrekt.

I visse tilfælde har Erhvervsstyrelsen dog kompetence til administrativt at ændre eller at slette en registreret oplysning igen, hvis betingelserne for administrativt at korrigere eller slette er opfyldte.

Erhvervsstyrelsen kan således ændre eller slette en foretagen registrering, hvis indholdet af registreringen enten beror på en fejlskrift fra anmelderens side, hvis indholdet af registreringen skyldes en sagsbehandlingsfejl hos en medarbejder i Erhvervsstyrelsen, eller hvis registreringen har karakter af en såkaldt nullitet, og derfor åbenbart er ugyldig. Det sidste er eksempelvis tilfældet, hvor anmeldelsen om det pågældende forhold klart strider imod enten loven eller selskabets vedtægter.

Hvis Erhvervsstyrelsen har registreret en fejlagtig oplysning, men ikke selv vil ændre eller slette oplysningen fra registret igen, kan man klage til Erhvervsankenævnet, hvis betingelserne for administrativ korrektion eller sletning er til stede.

Beskyttelsen imod uberettigede registreringer

Det hænder, at Erhvervsstyrelsen konstaterer, at personer misbruger selvbetjeningsløsningen på virk.dk til at foretage uberettigede ændringer i et selskabs registrerede oplysninger. Eksempelvis er det i flere tilfælde set, at personer uden tilknytning til selskaber indsætter sig selv i selskabers ledelse eller ejerkreds.

I andre tilfælde skyldes de uberettigede registreringer, at ejerne eller lederne af et selskab er blevet uenige om beslutninger og tror eller synes, at de kan styrke deres synspunkter ved at få deres egne beslutninger registrerede hos Erhvervsstyrelsen.

Codex anbefaler virksomhederne til at gardere sig mod ulovlige registreringer ved at oprette et password på virk.dk og kun give koden til få udvalgte personer, så det er kontrolleret, hvem der kan foretage ændringer i virksomhedens registreringer.

Oprettelse af et password begrænser ganske vist fleksibiliteten, men kan til gengæld potentielt spare virksomheden for meget tid og besvær.