Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
24 februar 2022

Vores entreprisekontrakt er heldigvis med fast pris…

Priserne stiger, og ikke mindst på byggematerialer er priserne det sidste stykke tid steget med raketfart.

Mange – herunder ikke mindst de private – har derfor med god grund fokus på, at der aftales ”fast pris”, når der skal indgås aftale om opførelse af drømmeboligen.

Indenfor byggeriet er der en række standardaftaledokumenter, som byggefirmaerne typisk anvender, når de skal indgå en aftale om et byggeri.

Overfor private forbrugere anvendes standardaftalevilkårene rettet mod aftaler mellem professionelle entreprenører og private forbrugere – AB18 Forbruger – ofte, men flere entreprenører anvender nu også standardvilkårene AB 18 (og ABT 18), der netop ikke er tiltænkt anvendelse overfor private.

Valg af standardvilkår er ikke helt ligegyldigt, herunder i relation til den aftalte ”faste pris”.

Ligeledes ser vi kontraktbestemmelser, hvor indflytningsdatoen/afleveringstidspunktet først fastlægges af entreprenøren, når soklen til huset er støbt, og uden, at det er fastlagt, hvornår soklen skal støbes. Dette er problematisk af flere grunde, herunder i relation til den ”faste pris”, der er aftalt i kontrakten.

Såfremt AB Forbruger er aftalt som standardvilkår, kan man som privat langt hen ad vejen også regne med, at der er tale om en fast pris. Standardvilkårene AB 18 (og ABT 18) giver derimod i øget omfang adgang til, at der kan ske en regulering af den aftalte pris.

AB 18´s regler giver således entreprenøren adgang til at regulere prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, ligesom der kan ske regulering på grund af ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, såfremt en sådan prisstigning er sket efter tilbudsdagen og før aftalt anden regulering, og prisstigningen overstiger 10 %.

Såfremt tidspunktet for soklens støbning medfører, at arbejderne ikke er færdigudført senest 12 måneder efter tilbudsdagen, vil der således kunne ske en regulering af prisen i henhold til AB18 § 34, ligesom de prisstigninger, der pt. opleves på materialer, ligeledes vil kunne berettige til en regulering efter AB 18 § 35.

Man skal således som privat sikre sig, at den aftalte ”faste pris” også er fast uden adgang til efterfølgende regulering, eller i hvert fald være indstillet på, at entreprenøren muligvis efterfølgende vil være berettiget til yderligere betaling.