Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
09 juli 2020

Omdannelse af iværksætterselskaber – husk fristen

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Den 15. april 2019 afskaffede folketinget muligheden for fortsat at stifte iværksætterselskaber. Samtidigt blev det besluttet, at iværksætterselskaber senest den 15. april 2021 skal være omregistreret til anpartsselskaber. Lovændringen tager afsæt i en analyse foretaget af Erhvervsstyrelsen. Med iværksætterselskabsformen forventede man at kunne støtte iværksættersegmentet i Danmark. Analysen indikerede dog, at dette ikke var tilfældet. Tværtimod er flere selskaber sendt i tvangsopløsning, mens flere også er blevet nægtet registrering på grund af mistanke om svig. For fortsat at imødekomme iværksættere, sænkede folketinget dog kapitalkravet for et anpartsselskab fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Selve omdannelsen

En omdannelse fra IVS til ApS anmeldes til Erhvervsstyrelsen på Virk.dk og skal indeholde følgende:

  • Der skal træffes en gyldig generalforsamlingsbeslutning om omdannelsen. Denne skal ske med det flertal, der skal til for at lave vedtægtsændringer. Beslutningen skal endvidere dokumenteres ved et beslutningsreferat, som skal vedhæftes anmeldelsen.
  • Der skal udarbejdes en erklæring om, at den påkrævede kapital på mindst 40.000 kr. er til stede i selskabet. I praksis sker dette ved, at enten en registreret eller statsautoriseret revisor, vurderer og godkender selskabets kapital. Hvis selskabet opfylder betingelserne for at kunne undlade at indsende en erklæring fra en revisor, vil en ledelseserklæring være tilstrækkeligt. Erklæringen skal vedhæftes anmeldelsen.
  • I forbindelse med overgangen fra IVS til et ApS, skal der ske en vedtægtsændring. Denne vedtægtsændring skal være i overensstemmelse med de specifikke krav, der stilles til et ApS.

Konsekvens af manglende omregistrering

Omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab skal, som nævnt ovenfor, ske senest den 15. april 2021. Overholdes denne frist ikke, vil selskabet kunne blive tvangsopløst. I praksis indebærer dette, at alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst inden fristen, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist til at omregistrere eller opløse sig. Hvis der fortsat ikke sker omregistrering eller opløsning, vil selskabet blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten. Hvis iværksætterselskabet ikke har mulighed for at opfylde kravet om en kapital på 40.000 kr., vil selskabet skulle opløses.

For mere information om omregistrering af iværksætterselskaber henvises til tidligere blogindlæg: ”Iværksætterselskab afskaffet – hvordan kommer du videre?”.

Står I med et eksisterende iværkssætterselskab, og har I brug for hjælp til at omregistrere til et anpartsselskab, så kontakt Codex Advokater. Vi assisterer gerne med at gennemføre omregistreringen, så alle lovkrav overholdes.