Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
22 april 2021

Hjemmearbejdspladser

I forbindelse med corona har mange medarbejdere været nødsaget til at arbejde hjemmefra, hvilket har givet anledning til flere spørgsmål, herunder tvivl om, hvordan man sikrer sig, at man overholder lovgivningen.

Særligt store områder som persondataret og arbejdsmiljølovgivning bliver påvirket af, at vi flytter arbejdspladserne til hjemmet. I det følgende gennemgås overordnet, hvad man skal være særligt opmærksom på i forhold til disse områder.

Persondataret

Fra hjemmearbejdspladsen skal man som dataansvarlig naturligvis fortsat overholde de persondataretlige regler. Det kan give nogle udfordringer, fordi sikkerheden på hjemmearbejdspladsen ikke som en selvfølge er lige så god som på virksomhedens arbejdssted.

Datatilsynet har givet nogle gode råd til, hvad man som arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med hjemmearbejde, bl.a. at man udarbejder sikkerhedspolitikker og klare retningslinjer for hjemmearbejdet og vejleder sine ansatte i at følge dem. Det anbefales også, at alle ansatte bruger den anviste sikre adgang til fagsystemer og anvender det normale centrale sagsbehandlingssystem. Desuden er det også vigtigt, at fysiske dokumenter bliver opbevaret og eventuelt destrueret på betryggende vis, selvom de anvendes på hjemmearbejdspladsen.

Det er også udgivet flere vejledninger af Center for Cypersikkerhed, herunder én, der omhandler sikkerhedspolitikker, og hvordan disse kan tage højde for de øgede risici ved hjemmearbejde. Vejledningen beskriver, at det er vigtigt at lave retningslinjer for f.eks. afholdelse af virtuelle møder, håndtering af medier og dokumenter, adgang til systemer, sikkerhedsopdateringer osv.

Arbejdsmiljø

Som udgangspunkt gælder arbejdsmiljøloven også på hjemmearbejdspladser, men arbejdsmiljølovens kapitel om indretning af arbejdsstedet finder ikke anvendelse ved hjemmearbejde.

Dog gælder der særlige regler i forhold til blandt andet inventar, belysning, ventilation, redningsudstyr og skærmarbejde, hvis den ansatte enten arbejder i hjemmet i hele arbejdstiden eller arbejder i hjemmet regelmæssigt, og arbejdstiden i hjemmet svarer til ca. 1 dag pr. uge.

Det er f.eks. et krav at stole, arbejdsborde og lignende i fornødent omfang skal være indstillelige, samt at der er tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummet og passende særbelysning på den enkeltes arbejdsplads.

Vi anbefaler, at man sætter sig grundigt ind i lovgivningen både hvad angår persondataretten og arbejdsmiljølovgivningen, og hos Codex Advokater står vi selvfølgelig klar til at hjælpe.