Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
18 juni 2020

Advokaten i bestyrelsen

Vi hører nogle gange klienter spørge, om det egentlig ikke er lidt gammeldags at have advokaten siddende i selskabets bestyrelse.

Nu er vi naturligvis ikke helt objektive i vurderingen af den sag, men vi synes dog selv, at vi har nogle ret gode argumenter for, hvorfor svaret på dét spørgsmål er et klart nej. Her er således 10 udvalgte argumenter:

Kommerciel erfaring: Mange bestyrelsesadvokater har en god kommerciel forståelse og en tværgående erfaring fra forskellige brancher, og de kan derfor ofte være værdifulde sparringspartnere for både direktionen og den resterende bestyrelse. En del bestyrelsesadvokater ved i den sammenhæng også fra partnerskabet i deres egne virksomheder, hvad der generelt kræves for at lede en virksomhed.

Relevant uddannelse: Alle advokater har en juridisk kandidatgrad, der tager 5 år. Derefter følger 3 års fuldmægtigtid med obligatorisk sideløbende fuldmægtiguddannelse, efterfulgt af en praktisk retssagsprøve og en teoretisk advokateksamen – før titlen som advokat omsider er i hus. Den uddannelsesmæssige ballast til at virke som bestyrelsesmedlem er dermed i orden. Stadig flere advokater har derudover taget forskellige efteruddannelser inden for bestyrelsesarbejde, som giver dem en mere facetteret forståelse af arbejdet som bestyrelsesmedlem.

Struktureret analytiker: Advokater er via deres uddannelse og arbejde opfostret med evnen til lynhurtigt at analysere en situation, skære det uvæsentlige fra det væsentlige og fremkomme med en begrundet konklusion. I et bestyrelseslokale giver advokatens tilstedeværelse derfor ofte en mere struktureret dialog, der munder ud i klare beslutninger, som herefter kan føres til referat.

Governance og Compliance: Virksomhederne står overfor stadig stigende krav fra lovgiver, omverden m.fl. i forhold til at sikre en god governance og compliance – også i bestyrelseslokalet. Med en advokat i bestyrelsen sikrer virksomheden, at formalia generelt er på plads og herunder f.eks., at selskabsloven overholdes til punkt og prikke, og at protokoller, forretningsorden o.l. er retvisende og fyldestgørende.

Erstatningsansvar: I de senere år har der desværre været en række sager om bestyrelsesansvar, og selv om retspraksis reelt ikke har rokket sig meget som følge heraf, og der derfor stadig skal en hel del til, før der sker domfældelse, er retssager om bestyrelsesansvar dog stadig særdeles ubehagelige for det enkelte bestyrelsesmedlem. Med en advokat i bestyrelsen falder risikoen erfaringsmæssigt for, at bestyrelsen pådrager sig et erstatningsansvar, idet advokaten kender minefeltet af typiske ansvarssituationer og dermed også ved ret præcist, hvor bestyrelsen skal undlade at træde.

Forsikringsforhold: Advokaten vil i samme boldgade kunne være med til at sikre, at der af selskabet tegnes og opretholdes en behørig ansvarsforsikring for hele bestyrelsen. Bestyrelsesadvokater er tillige meget ofte dækket af egne særskilt tegnede ansvarsforsikringer, som under visse forudsætninger også indirekte kan være med til at dække den resterende bestyrelse ind. En god ansvarsforsikring giver bestyrelsen tryghed og dermed også tiltrængt arbejdsro i ”spændende tider”.

Dedikeret samarbejdspartner: Mange bestyrelsesadvokater finder, at bestyrelsesarbejde er et tiltrængt frikvarter fra deres i øvrigt travle virke som udøvende advokater inden for typisk erhvervsretten, og rigtig mange af dem deltager i bestyrelsesarbejde af en reel interesse for at udvikle virksomheder og ikke af økonomiske årsager, da timelønnen ved det traditionelle advokatarbejde oftest er en del højere end ved bestyrelsesarbejde. Dermed får selskabet med advokaten i bestyrelsen en dedikeret samarbejdspartner, der brænder for at hjælpe med at vækste og udvikle virksomheden strategisk.

Fortrolig samtalepartner: Som advokater tager vi vores barnelærdom i forhold til fortrolighed og uafhængighed med ind i bestyrelseslokalet, og det gør, at alle interessenter trygt kan henvende sig til advokaten i bestyrelsen i forvisningen om, at sidstnævnte ikke går videre med oplysningerne til uvedkommende. Dermed får man i advokaten en betroet samtalepartner til de svære fortrolige snakke, som også udgør en del af et godt bestyrelsesarbejde.

Forudgående kendskab: Ofte har advokaten været en del af virksomheden som juridisk rådgiver i en årrække, og dermed er tilliden meget muligt allerede etableret, ligesom advokaten allerede har et godt forudgående kendskab til virksomheden. Advokaten er dermed ofte nærmest ”plug-and-play” som nyt bestyrelsesmedlem.

Netværk: De fleste erhvervsadvokater har et godt netværk, som de har opnået gennem mange års interaktion med erhvervslivet i en række sammenhænge. Dette netværk kommer af indlysende årsager de virksomheder til gode, hvor advokaten sidder i bestyrelsen og kan erfaringsmæssigt spare virksomheden for mange ærgrelser med forkerte valg af eksterne samarbejdspartnere mv. Herudover kan advokaten også være med til at rekruttere andre bestyrelsesmedlemmer til virksomheden via netværket og dermed også være med til at sikre en variation i kompetencerne hos medlemmerne, der sikrer, at alle relevante ansvarsområder er dækket ind.

Det var de 10 udvalgte argumenter. Der er selvfølgelig også en række andre argumenter for, at virksomheder kan have god gavn af advokaten i bestyrelsen – så hvis du vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information og måske et uformelt møde om mulighederne for, at vi kan gøre en forskel i din bestyrelse.